Skip to content

KUR’AN VE SÜNNETE GÖRE HELAL- HARAM GIDALAR VE KİMYASAL

March 16, 2011

(İSTİHALE VE TEGAYYÜR)                                                                                    Prof. Dr. Hamdi Döndüren  Özet:Helâlı ve haramı belirleme yalnız Allah ve Peygamber’inin yetkisindedir. İnsanlara böyle bir yetki verilmemiş, hatta buna kalkışanlar şu ayetle uyarılmıştır: “Siz dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak, ‘Şu helâldir, bu haramdır!’ demeyin. Aksi halde Allah’a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah’a karşı yalan uyduranlar ise kurtuluşa eremezler.”   İslâm’da helal ve haram hükümlerin konulması “menfaatin celbi ve mazarratın def’i (yararın sağlanması ve zararın önlenmesi)” ilkesine dayanır. Kur’an’da temiz ve yararlı olan gıdalar için “tayyibât” ifadesi kullanılır ve 19 ayette geçer. Pis ve zararlı gıdalar için kullanılan “habâis” ifadesi ise 10 ayette geçer. Aşağıdaki ayetlerde bu anlam görülür: “De ki: Pis olan şeyle, temiz olan eşit değildir. Pis olanın çokluğu hoşuna gitse de bu böyledir.”  “Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızkın temiz olanlarından yeyiniz…”  “Ey Peygamberler! Temiz olan şeylerden yeyiniz.”  “O peygamber, onlara iyiliği emreder, onları kötülükten meneder, onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar.” Hz. Peygamber Kur’an’da yasaklanan dört çeşit hayvansal ürüne kıyasla, insan sağlığı için zararlı olan ve genel olarak toplumların tiksinti duyup etini yemedikleri, kara ve deniz hayvanları ile bazı kanatlıları yasak kapsamına almıştır.Kimi gıda maddeleri kimyasal değişim sonucu nitelik değiştirip helal hale gelebileceği gibi, kimileri de bu yolla haram hale gelebilir. Anahtar kelimeler: Helal, haram, tayyibât, habâis, istihâle, tegayyür, kimyasal değişim, leş, kan, domuz eti, şarap, nebiz, GDO. Prof. Dr. Hamdi Döndüren

Advertisements

From → Makaleler

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: