Skip to content

I- KUR’AN’LA YASAKLANAN HAYVANSAL ÜRÜNLER

March 17, 2011

Kur’an-ı Kerim’de yenilmesi yasaklanan hayvan ve hayvansal gıdalar ikisi Mekke’de ikisi Medine döneminde inen dört ayette sayılmış olup bunlar; ölü hayvan, domuz eti, kan ve Allah’tan başkası adına kesilen hayvan olmak üzere dört çeşitten ibarettir.  Bu konuda Kur’an’ın en son inen suresi olan Mâide suresinde helal ve haram konuları topluca yer almıştır. Bu hükümler başlıca şunlardır: Leş, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına kesilen hayvan eti, hırsızlık, ihramlı iken avlanma yasağı, şarap, kumar, dikili taşlar, vasiyet, temiz ve güzel şeylerin helal kılınması, abdest, boy abdesti ve teyemmüm.  Hz. Peygamber Veda haccı sırasında Mâide suresini okuyarak şöyle buyurmuştur: “Ey insanlar! Bu sure indirilen son suredir. Ondaki helalleri helal, haramları haram olarak alınız.”     Mâide suresinde helal- haram ölçülerinin aşağıdaki ayetlerde topluca verildiği görülür:  “Size şunlar haram kılınmıştır: Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına kesilmiş, boğularak veya vurularak yahut yukarıdan yuvarlanarak ölmüş ya da (başka bir hayvan tarafından) süsülmüş veya canavar tarafından parçalanmış -ölmeden yetişip kestikleriniz müstesna- hayvanla, dikili taşlar üzerinde boğazlananlar ve fal okları ile kısmet aramanız. Bütün bunlar itaat sınırı dışına çıkmaktır. İnkâr edenler, bugün dininizden umutlarını kestiler, artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslâm’ı seçtim. Her kim açlıktan bunalmak derecesinde çaresiz kalmışsa günaha meyletmeksizin (bunlardan yiyebilir). Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.” “Senden, kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar. De ki: Bütün iyi ve temiz şeyler size helal kılınmıştır. Allah’ın size öğrettiğinden öğretip avcı hale getirdiğiniz hayvanların, sizin için tuttuklarından da yeyin ve üzerine Allah’ın adını anın! Allah’tan sakının. Çünkü Allah hesabı çabuk görendir.“Bugün size iyi ve temiz şeyler helâl kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helâl, sizin yiyeceğiniz de onlara helâldir..”  Prof. Dr. Hamdi Döndüren

Advertisements

From → Makaleler

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: