Skip to content

Su ve Sağlıklı Yaşam

April 3, 2011

Sağlıklı Su ne demektir?

İnsan sağlığına zararlı olabilecek mikroorganiz¬maları ve kimyasalları içermeyen ancak sağlık için gerekli mineralleri yeterli ve dengeli miktarda içe¬ren renksiz, kokusuz ve berrak olan su SAĞLIKLI sudur .
2).2.Güvenli su ne anlama gelir?

GÜVENLİ su ise sağlığa zarar verebilecek bütün  kirleticilerden arındırılmış sudur .

3.Sağlıklı su ne demektir?

İnsan sağlığına zararlı olabilecek mikroorganizmaları ve kimyasalları içermeyen ancak sağlık için gerekli mineralleri yeterli ve dengeli miktarda içeren renksiz, kokusuz ve berrak olan su SAĞLIKLI sudur

4. Sağlıklı şebeke suyu ne anlama gelmektedir?

Şebeke suyu genel olarak içme, yemek yapma, temizlik  ve diğer evsel amaçlar ile, gıda maddelerinin ve diğer insani tüketim amaçlı ürünlerin hazırlanması, işlenmesi, saklanması amacı ile kullanılmaktadır. Şebeke suyu sağlıklı olmalıdır “hastalık yapan mikroorganizmaları ve insan sağlığına zararlı olabilecek kimyasalları içermemelidir”. Şebeke suyu yemek ve diğer gereksinimler için de tüketildiği için, sularda bulunan ve sağlık sorunlarına neden olan sorunlar risk oluşturabilir,

5.Suyla ilişkili hastalıklar hangi hastalıklardır?

Suyla ilişkili hastalıklar suyun sağlıklı ve güvenli olmadığı, suyun organik (benzen, akrilamid, vb) ya da inorganik (arsenik, kurşun, nitrat, vb) maddeler, insan ya da hayvan dışkısıyla kirlendiği durumlarda ortaya çıkar. Bu hastalıklar kısa, orta  ve uzun vadede görülebilir. Bu tür hastalıklar dört temel başlıkta incelenmektedir :a. Subulaşık hastalıklar: Suya dışkı ve idrar bulaşması sonucu dışkı-ağız yolu ile bulaşan hastalıklar, suda bulunan zehirli maddelerin yol açtığı hastalıklardır.Risk taşıyan su ile yıkanan yiyeceklerdede bulaşır.b. Sudan gelen hastalıklar: İçinde asalak bulunan suyun içilmesi sonucu oluşur.c. Suda yaşayan canlılarla bulaşan hastalıklar: Suda üreyen böceklerle taşınan hastalıklardır. Bu risk su yakınında üreyen sivrisinek ya da böceklerinvarlığında da mevcuttur.d. Sukıt hastalıklar: Su yetersizliği nedeniyle oluşan hastalıklardır.

6.Suyla ilişkili hastalıklar ne zaman görülür?

Su; insanın yaşamını sürdürebilmesi için en temel gereksinimlerden birisidir. İçecek bir şey bulamadığında insan ölümden kaçınabilmek en kötü kalitedeki suyu bile içer. Ancak bu geçici yarar sağlar çünkü kirli su çok sayıda hastalık ya da zehirlenmeye yol açabilecek kirleticileri içinde bulundurur.

7.Su kirliliği nasıl saptanır?

Suyun temiz ya da kirli olduğu yapılacak analizler sonucu ortaya çıkar. Su ile ilgili başlıca bakteriyolojik, kimyasal ve diğer açılardan değerlendirme yapılmalıdır. Bu değerlendirmelerin akredite laboratuarlar tarafından yapılması gerekir.

8.Su kirlenir mi?

EVET. Kaynağından çıkıp kullanılacağı ana kadar en kolay ve en çok kirlenen madde sudur. Çünkü; su eritir, taşır, bırakır ve akar. Evsel atıklar, yer altı depolama tanklarından sızıntı, tarımsal kirlenme, uygun olmayan endüstriyel uygulamalar (Özelikle petro-kimya endüstrisi), madencilik, atık kimyasalların yeraltına enjeksiyonu, aşındırıcı maddeler başlıca suyun kirlenmesine neden olan etmenlerdir. Sıcaklık kirlenmesi de su kitlesinin sıcaklığını artıran uygulamalara-elektrik santrali, nükleer santrallerde suyun soğutma amaçlı kullanılmasına  bağlı meydana gelebilir
9. Uzman olmayan kişiler su kirliliğini gözleyebilir mi?

Hem içme, hem de kullanma suyunun renksiz, kokusuz  ve berrak olması gerekir. Kullanıcılar içme ve kullanma suyunun bu fiziksel özelliklerinin olması gerektiği bilgisinden yararlanarak gözleme dayalı bir değerlendirme yapabilirler.
10.Suların kalitesinden hangi kuruluş sorumludur?

Suların arıtılması ve evlerdeki çeşmeler kadar  ulaştırılması belediyelerin ve bunların su ile ilgili idarelerinin sorumluluğundadır. Sağlık Bakanlığı ise teknik danışmanlık hizmetinden sorumludur. Sağlık görevlileri başta denetim olmak üzere danışmanlık ve eğitimden sorumludur. Uzmanlaşmış birçok teknik personel de bu süreçte görev alır .
11.Ambalajlı su her zaman sağlıklı su anlamına mı gelir?

HER ZAMAN DEĞİL. Ambalajlı su da “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik”’te belirtilen standartlara uygun olmalıdır. Bu tür suların denetiminin yeterli olmaması, kaynağının sürekli denetiminin yapılmaması su kalitesindeki sorunların sürekli izlenememesi, ambalajın (plastik şişelerin) ve bu ambalajda beklemesinin yaratacağı ek sorunlar olabilir. Ayrıca; plastik şişelerde uygun olmayan koşullarda uzun süre bekletilmesine bağlı olarak sularda mikroplara bağlı kirlilik meydana gelebilir.
12.Su sağlığı ile ilgili bireyin sorumluğu nedir?

Bireylerin  sorumlulukları su tasarrufu yapılması ile ilgilidir. Tasarruf anında yapılması önerilen ayrıntıların birey tarafından bilinmesi ve uygulanması sağlıklı içme ve kullanma suyuna ulaşma açısından önem taşır .

 

Advertisements

From → Makaleler

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: