Skip to content

HİBRİT: Kısır Tohum Kısırlık Yapar mı?

May 8, 2012

Türkiye’de sebze üretiminde kullanılan tohumun büyük çoğunluğu ithal ediliyor. Patates, mısır, pamuk gibi ürünlerin tohumları yok denecek kadar az. Türkiye’nin iklim şartları ve ekolojik zenginliğine ters bir şekilde ürünlerin tohumlarında ki üretim sürekli azalmaktadır. Günümüze kadar tarım alanında yaşanan ihmaller, bu alanda yaşanan teknolojik ve bilimsel gelişmelerin gerisinde kalmak gibi nedenler sayılabilir tohum üretiminde giderek dışa bağımlı hale gelmemizin sebepleri arasında.
Yüksek kalite ve verim sağladığı için standart tohumların yerine kullanılan hibrid tohumların üretilmesi uzun yıllar ve büyük bütçeler gerektiriyor.

Dünya tohum pazarını elinde tutan ABD, İspanya, Fransa gibi ülkelerde yaklaşık bir asır önce başlayan tohum ıslahı çalışmalarına özellikle de hibrid tohum üretimine Türkiye’de yaklaşık on- on beş yıl önce başlanmış durumda.
Türkiye’nin coğrafik özellikleri ve toprak yapısına göre en çok üzerinde durulması gereken tarım ve hayvancılık gibi konular geri planda kaldı. Günümüzde her ne kadar bu alanda düzenlemeler yapılsa da uzun yılların ihmalini düzeltmek biraz zaman ve güç alacaktır. Standart ve hibrid olmak üzere toplam tohum ihtiyacının fazla olması buna rağmen üretimin az olması, verimi diğer tohum ürünlerine göre daha yüksek olan hibrid tohumun Türkiye tarafından daha çok tercih edilmesine sebep oldu.
Hibrid tohum, aynı bitki türüne ait uzak akraba konumunda olan iki doğal bitki kümesi veya popülasyonundan seçilen saf hatların birbirleri ile çaprazlanması sonucunda elde edilen ilk nesil melez tohumlara verilen isimdir. Türkçe anlamı melez olan hibrid tohumdan bir daha tohum alma şansı ise tohum üreticisinin isteğine bağlı diyor yetkililer.

Hibrid tohum hakkında çok fazla bilgi dolaşıyor. Zararları olduğunu söyleyenler ve zararlı olmadığını, söylenenlerin tamamen yanlış olduğunu söyleyenler. Alnında uzman bir kesimin görüşleri hibrid tohumun zararlı olduğu kısırlık, kanser gibi hastalıklara neden olduğu yönündedir. Hibrid sektöründe faaliyet gösteren firma yetkilileri ve yine alanında uzman karşıt görüşlü kesim ise bu iddiaların yanlış olduğunu, hibrid tohumlar mutlaka kısır olur diye bir şeyin söz konusu olmadığını ancak istenirse bu özelliği sağlamanın mümkün olduğunu söylüyorlar.

Hibrid tohumun zararlı yanlarının olmadığını söyleyen kesimin açıklamaları: Belirli bir bitki türünde örneğin mısır, şekerpancarı veya domateste hibrid melez tohumlar ile olmayanlar arasında genetik hiçbir fark bulunmadığını ve hibrid tohumun sağlık üzerinde hiçbir etkisi olmadığını söyleyen kesimin açıklaması ise her ikisi de aynı genetik temele sahiptir şeklindedir. Dolayısı ile hibrid tohum ile organik tohum arasında sahip oldukları genlerin niteliği ve sayıları itibari ile hiçbir fark bulunmamaktadır. Hibrid melez tohumlar ıslah edilirken mühendisliğin teknikleri kullanılmaz ve de tohumlar başka canlı türlerine ait gen taşımazlar yönündedir.

Zararlı ve kanser gibi hastalıklara yol açtığını iddia eden kesimin açıklaması: Hibrid tohumun insanları kısırlaştırdığı kanser gibi hastalıklara neden olduğunu söyleyen kesimin gerekçeleri ise bu açıklamaların tam zıddını oluşturuyor. Hibrid tohumları insan üreme hücrelerinde dejenerasyon yapıyor. Ve ayrıca bitkiye yapılan dışarıdan yapılan müdahalelerle birlikte hem kanser oranı artıyor hem de hormonal düzeni bozarak kısırlığa yol açıyor şeklindedir.

Hibrid tohumun zararlı mı yararlı mı olduğu henüz netleşmemiş olmasına rağmen bilinen bir gerçek tarım ülkesi olarak görülen Türkiye’nin giderek tohum üretiminde dışa bağlı hale geldiği ve hibrid tohumları her yıl tekrardan ithal etmek zorunda olduğudur. Tartışmalarla birlikte yapılan düzenlemelerin gelecekte neler getireceği bilinmemektedir.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: